Søgeoptimering af online shops og hjemmesider

Søgeoptimering

Det er i sagens natur super vigtigt at blive fundet på nettet, når man driver online handel eller skal skaffe kunder til sin butik, og selv om der findes masser af effektive måder at klare dette på via annoncering på Google m.fl. er der nu intet der slår den gode søgeoptimering.

Når kunderne finder dig via de alm. links på fx. Google er det gratis trafik du skaber til din hjemmeside, men der er kamp om placeringerne og nutidens brugere derude har reelt ikke tålmodighed til at søge længere end de første par sider på søgemaskinen. Så det handler om at komme til at ligge så højt på listerne som muligt.

Vi har lavet søgeoptimering i samarbejde med vore kunder gennem mere end 10 år, og har stor erfaring med dette. Vi ved lige præcis hvad der skal til, og sætter en ære i at få kundernes sider placeret så godt som overhovedet muligt i fx. Googles søgeindeks.

Få optimeret virksomheden placeringer på Google og andre søgetjenester

Søgeoptimering handler lige så meget om at afdække kundens behov, finde frem til en god strategi omkring søgeord og i øvrigt være obs på, hvad det reelt er, man vil findes på for at trække de rigtige mennesker ind på hjemmesiden.

Søgeoptimering kaldes i daglig tale for SEO, som står for Search Engine Optimization, men uanset hvad man kalder det, så handler det om at blive fundet - og helst så meget som muligt. Men det handler ikke kun om at putte de rigtige ord i sine tekster på hjemmesiden - for der skal mere til, hvis man skal slå konkurrenterne derude. Og den der kommer først vinder ;-)

Vi tilbyder gedigent SEO-arbejde som giver resultater, men vi starter altid med en uforpligtende snak med dig, hvor vi sammen finder frem til en plan og sætter et budget op.

Samarbejde

Som udgangspunkt mener vi, at virksomheden skal lave søgeoptimeringen selv, for det er reelt virksomheden, der ved mest om de produkter og ydelser den sælger. Der er ikke nogen der kan gøre det bedre end de mennesker, der til dagligt har med produkterne at gøre. Men det handler om at komme i gang med arbejdet på en effektiv måde, så det bliver en naturlig del af virksomhedens daglige arbejde. Og det er dette vi tilbyder ... nemlig hjælp til selvhjælp!

Kontakt os gerne for at høre mere om søgeoptimering >>


Andre sider under Online Marketing: