Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 27. august 2019

Nedenstående gælder for abonnementer og andre aftaler indgået mellem kunden og AmasterWeb.

1.0 Almindelige betalingsbetingelser

 • Leje af produkter (hosting) faktureres halvårligt forud og kan til enhver tid opsiges pr. brev eller e-mail med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode.
 • Gebyr til dækning af DK Hostmasters omkostninger i forbindelse med domæne oprettelse er indeholdt i oprettelsen. Efter 1. år betales helårligt forud direkte til DK Hostmaster.
  Fejlbestilte abonnementer og domæner tilbagebetales ikke.
 • Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Alle priser på amaster-web.dk er i DKK excl. moms, med mindre andet er angivet.
 • Ved for sen betaling beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af 2. rykker lukkes der for abonnementer, der først genetableres efter indbetaling af forfaldne faktura + et gebyr på DKK 200,-

1.1 Domæne registrering

 • Domæner under DK-domænet vil være registreret og klar til brug ca. 2 hverdage efter bestilling. Domænet kan tages i brug efter indbetaling af leje for 6 måneder.
 • Andre produkter – herunder webhotel, cms og shop vil normalt være klar til anvendelse når domænet er registreret/flyttet, hvis ikke andet er aftalt i forbindelse med design og/eller programmering af hjemmeside/shop. Herefter skal kunden påregne ca. 1 måned til etablering af shoppen med varer og tekster.

1.2 Diskplads og trafik

 • Det er ikke tilladt at anvende et webhotel på AmasterWeb som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer, herunder shareware, zip, mp3, mpeg m.m. som kan downloades, ligesom information der er i strid med dansk lovgivning (herunder al pornografisk samt kontroversielt materiale) ikke tillades på AmasterWeb’s webservere.
 • Hos AmasterWeb er der som udgangspunkt fri trafik, dog vil der for sider der genererer trafik over 10 GB pr. måned blive opkrævet et gebyr på kr. 5,- om måneden pr. ekstra 1 GB.
 • Enhver overskridelse af ovennævnte betingelser vil blive betragtet som aftalebrud og kunden vil blive pålagt de derved evt. forbundne omkostninger ligesom abonnementet omgående vil blive opsagt/nedlagt.

1.3 Scripts og egen programkode

 • Webhoteller med adgang til eget CGI/Perl/ASP/PHP bibliotek, må som udgangspunkt ikke selv uploade scripts. Ønsker man at bruge et bestemt script på sit webhotel sendes dette til AmasterWeb, som kontrollerer scriptet før det kan placeres på serveren. Dette sker for at sikre der ikke uploades scripts som giver fejl eller unødigt belaster serveren.

1.4 Ansvar

 • AmasterWeb fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og andre former for direkte/indirekte tab – uanset årsag, herunder også fejl i onlinebetalinger.
 • Der laves daglig backup på serverne. Denne backup laves udelukkende for at sikre driften af serverne og kunden har selv ansvar for at lave og opbevare en backup af sine data.
 • Slettes/mistes data ved en fejl fra kundens side, kan disse dog reetableres mod et mindre honorar. Backup opbevares max 14 dage tilbage.

1.5 Misbrug

 • Misbrug eller forsøg på misbrug ved uautoriseret brug af konti på AmasterWeb vil medføre suspension og efterfølgende retsforfølgelse.

1.6 Abonnement og opsigelse

 • Abonnementer løber fra aftalens start og 6 måneder frem og forlænges automatisk med en ny 6 måneders periode med mindre abonnementet er opsagt skriftligt af en af parterne.
 • Abonnementet skal opsiges med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode.

1.7 Domæne Registrering

 • Ved domæneregistrering erklærer kunden sig indforstået med at domænenavnet ikke må krænke andre parter (tredjemands rettigheder). Alle domæner registreret gennem AmasterWeb forudsættes at høre ind under de til enhver tid gældende regler under DK Hostmaster. Der henvises iøvrigt til DIFO’s gældende regler for registrering af domæner (se www.difo.dk).

1.8 Shopsystem (herunder kortbetaling)

 • AmasterWeb’s betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne gennemføre transaktioner via internettet.
 • Systemet virker op mod en af NETS godkendte betalingsgateways. Shoppen kan leveres med og uden online betaling.
 • Ved online betaling sker dette via en sikker server – som er sikret hos gateway udbyderen. Det forudsættes at kunden har eller tegner en indløsningsaftale med NETS og/eller Clearhaus, for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul/shopsystem.

1.9 Design og programmering

 • Alle design- og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god og etisk skik. AmasterWeb kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for eventuelle tab uanset årsag. Design og/eller programmering må under ingen omstændigheder kopieres og overdrages til tredjepart.
 • Alt kildekode, samt ændringer i denne, ejes af AmasterWeb. Ændres der i kildekoden af andre end AmasterWeb, stopper muligheden for automatiske opdateringer. Rettelser som skal laves af AmasterWeb, for at få det til at virke igen, vil blive faktureret til gældende timepris.

2.0 Persondata
I fald AmasterWeb i henhold til Persondataloven bliver databehandler for kunden sker dette på følgende vilkår:

 • AmasterWeb handler alene efter instruks fra den dataansvarlige (kunden) og iagtager at de fornødne sikkerhdsmæssige foranstaltninger overholdes, så data ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På amnodning fra kunden (mod betaling af timeforbrug) kan dokumentation for overholdelse af disse foranstaltinger udarbejdes, baseret på opgavens art.
Andre sider under Firmainfo: